Αρχική Σελίδα Αναζήτηση Διάγραμμα Ιστοσελίδας
 

Για την συντήριση του site:

Τελευταία ενημέρωση::


Ενημερωτικά ηλεκτρολόγων

Οι στατιστικές του δικτυακού τόπου δείχνουν ότι κάποια βοηθήματα  που ενδιαφέρουν ηλεκτρολόγους ζητούνται περισσότερο. Για να είναι εύκολα προσβάσιμα και διαθέσιμα, αυτά συγκεντρώθηκαν και θα συγκεντρώνονται στο μέλλον σε αυτόν το χώρο.  

Οι απαιτήσεις για τις ψηφιακές υπογραφές, την ψηφιακή θεώρηση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) μέσω govgr και για την ψηφιακή της παραλαβή από τον ΔΕΔΔΗΕ έχουν νομοθετηθεί από τον 10.2022 και ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ξεκινήσει να δέχεται ΥΔΕ ψηφιακά.
Σε συνεργασία με τον. κ. Σπύρο Τζανίκο, προεδρο του Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Μεσογαίας και Λαυρεωτικής δημιουργήσαμε βοηθήματα - οδηγίες για:
-Ηλεκτρολόγους που συντάσσουν ΥΔΕ,
-Συνεργάτες επαγγελματικών σωματείων που θεωρούν ΥΔΕ και
-Ιδιοκτήτες / καταναλωτές (χρήστες) ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που έχουν ζητήσει ΥΔΕ. 

με στόχο και σκοπό την καλύτερη εφαρμογή αυτών των απαιτήσεων.
Οι οδηγίες είναι διαθέσιμες για down load κάνοντα κλικ αντιτοιχα σε κάθε εικόνα.
Ιδέες και προτάσεις για βελτιώσεις των οδηγιών αυτών θα είναι πάντα ευπρόσδεκτες.

 

Το βοήθημα για την καλύτερη αξιοποίηση και εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 101195 και με τίτλο: ''Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις'' στο ΦΕΚ 4654 Β' της 08.10.2021, που είχαμε δημιουργήσει σε e book το 2021 σε συνεργασία με με τον κ. Αντώνη Σαλευρή, βελτιώθηκε το 2022 και απέκτησε ένα νέο παράρτημα. Το παράρτημα αυτό περιέχει οδηγίες για την ''Οριστικοποιημένη ΥΔΕ'' και την ''Μη οριστικοποιημένη ΥΔΕ'' και είναι διαθέσιμο στην 2η έκδοση του e-book η οποία είναι ελεύθερη για down load κάνοντας διπλό κλίκ στην εικόνα:
 
 
Είναι εφικτή / επιτρεπτή στην Ελλάδα η εγκατάσταση μπαταριών για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με φωτοβολταϊκό σε net metering;
Όπως εξελίσσεται η κατάσταση της ενεργειακής μετάβασης από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας (ΑΠΕ), το θέμα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνεται εντονότερο για όλο τον πλανήτη και για την Ελλάδα μας βέβαια.
Απαντήσεις στο παραπάνω ερώτημα δίδει ένα ωραίο βοήθημα του Τομέα Ρυθμιστικών θεμάτων της Διεύθυνσης Χρηστών Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, σε δομή ερωτήσεων – απαντήσεων.
Ο τίτλος του: Εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης σε συνδυασμό με σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) σύμφωνα με την ΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382/19.2.2019 (ΦΕΚ Β΄759/5.3.2019) όπως ισχύει
Ερωτήσεις – Απαντήσεις
To βοήθημα είναι διαθέσιμο για down load κάνοντας διπλό κλίκ στην εικόνα: 
 
 
Ένα βοήθημα για την καλύτερη εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 101195 και με τίτλο  "Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις".
που βρίσκεται στο ΦΕΚ 4654Β της 8.10.2021 έχουμε δημιουργήσει σε συνεργασία με τον κ. Αντώνη Σαλευρή τον 12 2021 σε e-book και 1η του έκδοση είναι διαθέσιμη για down load κάνοντας διπλό κλίκ στην εικόνα: 
 
None
 

 

Υπολογισμός τάσης επαφής σε δίκτυο άμεσης γείωσης (ΤΤ) σε περίπτωση σφάλματος L-PE 

Ο προβληματισμός για αυτόν τον υπολογισμό ξεκίνησε από τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις της Κύπρου. Σχεδόν όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται με 230/400V από το δημόσιο δίκτυο διανομής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) βασίζονται σε σύστημα γειώσεων ΤΤ (άμεσης γείωσης) και προστατεύονται από έμμεση επαφή με διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD) με ΙΔΝ = 300mA ή και μεγαλύτερη τοποθετημένη αμέσως μετά τον μετρητή. Όμως ο προβληματισμός αυτός αφορά και τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις της Αθήνας που τροφοδοτούνται από το δημόσιο δίκτυο διανομής του ΔΕΔΔΗΕ με επίσης σύστημα γειώσεων ΤΤ και που πρέπει να προστατεύονται με RCD με ΙΔΝ = 30mA: Μεταβάλλοντας τις τιμές του ηλεκτροδίου γείωσης της εγκατάστασης και το ρεύμα που θα περάσει από την διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD) τι τάση επαφής δημιουργείται στα μεταλλικά μέρη που είναι συνδεμένα στον αγωγό ΡΕ. Κάνοντας εδώ διπλό κλικ ανοίγει ένα υπολογιστικό φύλλο Excel. Θέτοντας τιμές στην αντίσταση ηλεκτροδίου γείωσης της εγκατάστασης σε Ω και στο ρεύμα διαρροής που διέρχεται μέσω της RCD σε mA υπολογίζεται η πιθανή τάση επαφής που μπορεί να εμφανιστεί στα μεταλλικά μέρη των συσκευών της εγκατάστασης που συνδέονται στον αγωγό ΡΕ (γείωσης) αν προκύψει σφάλμα L-PE στην καλυπτόμενη από την RCD εγκατάσταση. Υπενθύμιση, επισήμανση: Η ειδική αντίσταση του εδάφους άρα και τιμή της αντίστασης γείωσης ενός ηλεκτροδίου γείωσης δεν μένει σταθερή, μεταβάλλεται ανάλογα με την εποχή και τις τοπικές γεωλογικές και καιρικές συνθήκες. Παράδειγμα:
 
 

Τι μπορεί να συμβεί σε μια μονοφασική εγκατάσταση σε δίκτυο ΤΝ (ουδετέρωσης) αν ο ΡΕΝ του δικτύου διανομής αποκτήσει αυξημένη αντίσταση (π.χ. από κακή επαφή)

Συνεχίζεται η προσπάθεια προσομοίωσης ηλεκτρολογικών συνθηκών (με περισσότερα στοιχεία) με σκοπό να ευαισθητοποιήσει ηλεκτρολόγους, καταναλωτές, αλλά και τον ΔΕΔΔΗΕ για περιπτώσεις μη κανονικής συμπεριφοράς του αγωγού ΡΕΝ του δικτύου διανομής TN-C-S, με στόχο πάντα να μειώνουμε ρίσκα, κινδύνους και ατυχήματα. Κάνοντας διπλό κλικ στην εικόνα ανοίγει ένα υπολογιστικό φύλλο EXCEL το οποίο έχει δημιουργήσει ένας δυναμικός ηλεκτρολόγος ο κ. Πασχάλης Ντισλής. Θέτοντας τιμές στα κίτρινα, κελιά υπολογίζονται αυτόματα τα ηλεκτρικά μεγέθη του δικτύου και της εγκατάστασης και βέβαια η πιθανή τάση επαφής που μπορεί να εμφανιστεί στα μεταλλικά μέρη των συσκευών αλλά και άλλων μεταλλικών μερών της εγκατάστασης που συνδέονται στον αγωγό ΡΕ (προστασίας ή γείωσης). Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι σε περίπτωση επαφής ανθρώπου ή ζώου με την τάση αυτή, το ρεύμα που δημιουργείται δεν μπορεί να ενεργοποιήσει απόζευξη στην ή στις διατάξεις διαφορικού ρεύματος της εγκατάστασης γιατί αυτές το ''βλέπουν'' σαν κανονικό ρεύμα κατανάλωσης. Και βέβαια ότι η καλή γείωση της εγκατάστασης είναι ένα βασικό μέτρο προστασίας! Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι οι συνθήκες που περιγράφονται εδώ αφορούν μονοφασική συμπεριφορά του δικτύου διανομής. Όμως  το δίκτυο είναι τριφασικό, επομένως οι μεταβολές των φορτίσεων όλων των φάσεων (στην πράξη) επιδρούν δραστικά στο ρεύμα του ΡΕΝ. Έτσι ορισμένα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτό το υπολογιστικό φύλλο μπορεί να μην επαληθεύονται επακριβώς στην πράξη. 

 

Έλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στην Γερμανία, πρότυπα οργάνωση, εμπειρίες

Με αφορμή και αιτία μια αναφορά στο Facebook, βρέθηκε αυτή η παρουσίαση που είχε οργανωθεί στον ΕΛΟΤ το 2005. Ομιλητής ο H. Hans Schultke, ηλεκτρολόγος μηχανικός της Ε.ΟΝ Bayern, μέλος τεχνικών επιτροπών VDE και συγγραφέας ηλεκτρολογικών βιβλίων. Αν και έχουν περάσει αρκετά χρόνια, η παρουσίαση αυτή παραμένει ενδιαφέρουσα για ενημερωση και προβληματισμό. Ο γράφων είχε τότε ασχοληθεί με την προσαρμογή στα ελληνικά των διαφανειών του ομιλητή και για την μετάφραση της ομιλίας. Επιλεγμένες οι βασικές διαφάνειες είχαν τότε διανεμηθεί στους συμμετέχοντες και είναι εδώ διαθέσιμες σε αρχείο acrobat

 

 

Τι μπορεί να συμβεί σε μια μονοφασική εγκατάσταση σε δίκτυο ΤΝ (ουδετέρωσης) αν διακοπεί ο ΡΕΝ κοντά στον μετρητή;

Εδώ γίνεται μια προσπάθεια προσομοίωσης ηλεκτρολογικών συνθηκών με σκοπό να ευαισθητοποιήσει ηλεκτρολόγους, καταναλωτές, αλλά και τον ΔΕΔΔΗΕ, για να μειώσουμε ρίσκα, κινδύνους και ατυχήματα. Κάνοντας διπλό κλικ στην εικόνα ανοίγει ένα υπολογιστικό φύλλο EXCEL. Θέτοντας τιμές στις ηλεκτρικές καταναλώσεις σε W και στην αντίσταση ηλεκτροδίου γείωσης της εγκατάστασης (Rηλεκτρ) σε Ω, υπολογίζεται η πιθανή τάση επαφής που μπορεί να εμφανιστεί στα μεταλλικά μέρη των συσκευών αλλά και των μεταλλικών σωληνώσεων της εγκατάστασης που συνδέονται στον αγωγό ΡΕ (γείωσης) αν προκύψει διακοπή του ΡΕΝ στο δίκτυο διανομής κοντά στον μετρητή της εγκατάστασης. Σε περίπτωση επαφής ανθρώπου ή ζώου με την τάση αυτή, το ρεύμα που δημιουργείται δεν ενεργοποιεί την διάταξη διαφορικού ρεύματος γιατί η διάταξη το ''βλέπει'' σαν κανονικό ρεύμα κατανάλωσης. 
Διαπιστώνεται εύκολα ότι ο κίνδυνος για ηλεκτροπληξία εξαρτάται από την αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης και από τις ηλεκτρικές καταναλώσεις που προσπαθούν να τροφοδοτηθούν στην εγκατάσταση. Στο υπολογιστικο φύλλο σαν επικίνδυνο όριο για την τάση επαφής για τον άνθρωπο έχουν τεθεί τα 50V, όμως πρέπει να επισημανθεί ότι για τα ζώα η τάση αυτή είναι 25V.  Διαπιστώνεται τελικά ότι μια καλή (μικρής αντίστασης) γείωση εγκατάστασης είναι το αποτελεσματικό μέτρο προστασίας από ηλεκτροπληξία και για αυτή την περίπτωση. Ας προσπαθήσουμε να μετράμε σωστά, να βελτιώνουμε και να συντηρούμε τις γειώσεις των ηλεκτρικών μας εγκαταστάσεων.

 

Βοηθός για την νέαΎπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)
Είμαστε στον δεύτερο χρόνο (05.2011 - 12.2012) εφαρμογής της νέας ΥΔΕ. Πολλά έχουν συζητηθεί και γραφτεί για το θέμα αυτό. Όπως κάθε αλλαγή έτσι και αυτή χρειάζεται χρόνο και προσπάθεια για να ενημερωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, για να  εφαρμοστεί χωρίς προβλήματα και λάθη, για να δώσει αποτελέσματα.
Ο ‘’βοηθός’’ αυτός είναι μια ακόμα μικρή προσπάθεια του γράφοντος για την ενημέρωση των ηλεκτρολόγων (όλων των βαθμίδων), για την πρόληψη λαθών και για την καλύτερη αξιοποίηση της νέας ΥΔΕ. Έχει προκύψει από συζητήσεις, προβληματισμούς και ερωτήματα πολλών δραστήριων ηλεκτρολόγων και από αξιολογήσεις πολλών νέων ΥΔΕ από την πράξη.  Έγινε προσπάθεια να είναι όσο το δυνατόν μικρός σε μέγεθος (αποτελείται από 11+1 σελίδες) και είναι διαθέσιμος εδώ για
download σε αρχείο Acrobat 1,50Mb.

Διάταξη διαφορικού ρεύματος = ένας γνωστός άγνωστος

Με αφορμή και αιτία ερωτήσεις και απορίες που έχουν προκύψει κατά καιρούς σχετικά με το θέμα των διατάξεων διαφορικού ρεύματος (ΔΔΡ) συγκεντώθηκαν στοιχεία από τον γράφοντα. Στην προσπάθεια να δωθούν απαντήσεις, αρκετά από αυτά είχαν δημοσιευτεί σε διάφορα άρθρα στον ''Εγκαταστάτη'' και στον ''Ηλεκτρολόγο'' αλλά και εδώ στο βιβλίο επισκεπτών. Ένας δυναμικός ηλεκτρολόγος έβαλε την ιδέα πριν από λίγο καιρό: Γιατί να μην έχουμε αυτές τις σκόρπιες απαντήσεις για τις ΔΔΡ σε μια συσκευασία; Έτσι τα στοιχεία αυτά που ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται πριν μερικά χρόνια επικαιροποιήθηκαν και πήραν τώρα την μορφή ενός μικρού εγχειριδίου. Βέβαια 34 σελίδες και 9.000 λέξεις δεν είναι λίγες. Όμως το θέμα τις αξίζει, ίσως αξίζει και περισσότερες. Διάταξη διαφορικού ρεύματος = ένας γνωστός άγνωστος. Καλή ανάγνωση!

 

Μετρήσεις αντίστασης γείωσης
Μετά από πρόταση - προτροπή αρκετών επισκεπτών του site, το άρθρο για τις μετρήσεις αντίστασης γείωσης που δημοσιεύτηκε σε τέσσερεις συνέχειες στον ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ και στον ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ συγκεντρώθηκαν σε ένα αρχείο.
Έτσι δημιουργείται ένα μικρό βοήθημα για το μεγάλο θέμα των γειώσεων των ηλεκτρικών μας εγκαταστάσεων.
Το αρχείο είναι
διαθέσιμο εδώ για download
Καλή ανάγνωση! 

 

Powered by CMSimple_XH | Template by Ellis.gr