Αρχική Σελίδα Αναζήτηση Διάγραμμα Ιστοσελίδας
 

Για την συντήριση του site:

Τελευταία ενημέρωση::


Άρθρα & δημοσιεύσεις

του Γ. Σαρρή στον ειδικό και στον περιοδικό τύπο (σε χρονική σειρά), με στόχο την ενημέρωση ηλεκτρολόγων αλλά και καταναλωτών σε γενικά και ειδικά θέματα σχετικά με:
-την νέα ΥΔΕ,
-το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384
-το ΕΛΟΤ 60364
-τα ηλεκτρολογικά υλικά,
-την ηλεκτρολογική νομοθεσία, 
-το ηλεκτρολογικό marketing,
-τις εξελίξεις στις συμβατικές,
-αλλά και στις έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις KNX (
παλαιότερα ΕΙΒ).

 α.α μήνας / έτος εφημερίδα / περιοδικό  Τίτλος άρθρου
       
 156  06.2023 Εφημερίδα Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες προς ιδιοκτήτες / καταναλωτές (χρήστες) ηλεκτρικής εγκατάστασης για: Ψηφιακές υπογραφές, ψηφιακή θεώρηση της ΥΔΕ μέσω gov.gr και ψηφιακή παραλαβή της από τον ΔΕΔΔΗΕ. Ανάλυση των Γιώργου Σαρρή και Σπύρου Τζανίκου
 155  06.2023 Περιοδικό Ηλεκτρολόγος Έλεγχοι ηλεκτρικών κτιριακών εγκαταστάσεων για πρόληψη - προστασία από πυρκαγιά (α΄μέρος), σε συνεργασία με τον κ. Γιώργο Μυλωνάκη 
 154  05.2023 Εφημερίδα Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ Οι πρόσφατες αλλαγές στην Υπουργική Απόφαση ''Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις'', συνεργασία με τον κ. Αντώνη Σαλευρή
 153  04.2023 Εφημερίδα Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες προς ηλεκτρολόγους για: Ψηφιακές υπογραφές, ψηφιακή θεώρηση της ΥΔΕ μέσω gov.gr και ψηφιακή παραλαβή της από τον ΔΕΔΔΗΕ. Ανάλυση των Γιώργου Σαρρή και Σπύρου Τζανίκου
 152  03.2023 Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΒ Πρόσφατες και κρίσιμες εξελίξεις στην Νομοθεσία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, σε συνεργασία με τον κ. Νικόλα Κόκκινο. 
 151  08/09.2022 Εφημερίδα Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ Ένας χρόνος εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης ''Γενικές και και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις'' - ΥΔΕ ''Μη οριστικοποιημένη και ''Οριστικοποιημένη''
 150  03.2022 Εφημερίδα Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ Ανάλυση της Υ.Α. 101195/2021 και των εγγράφων της ΥΔΕ, συνεργασία με τον κ. Αντώνη Σαλευρή (Δ' Μέρος)
 149  03.2022 Περιοδικό Ηλεκτρολόγος Διασύνδεση Κανονισμών: Πυροπροστασίας Κτιρίων και Δομικών Προϊόντων Κατασκευών (CPR) με τα καλώδια κτιριακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, σε συνεργασία με τον κ. Γιώργο Μυλωνάκη 
Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat
 148  02.2022 Περιοδικό Ηλεκτρολόγος Συνοπτική ενημέρωση για τις πρόσφατες εξελίξεις στην ηλεκτρολογική νομοθεσία, σε συνεργασία με τον κ. Αντώνη Σαλευρή
Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat
 147  01/02.2022 Εφημερίδα Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ Ανάλυση της Υ.Α. 101195/2021 και των εγγράφων της ΥΔΕ, συνεργασία με τον κ. Αντώνη Σαλευρή (Γ' Μέρος)
 146  12.2021 Εφημερίδα Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ Ανάλυση της Υ.Α. 101195/2021 και των εγγράφων της ΥΔΕ, συνεργασία με τον κ. Αντώνη Σαλευρή (B' Μέρος)
 145  11.2021 Εφημερίδα Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ Ανάλυση της Υ.Α. 101195/2021 και των εγγράφων της ΥΔΕ, συνεργασία με τον κ. Αντώνη Σαλευρή (Α' Μέρος)
 144  09.2020 Εφημερίδα Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη
Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat
 143  06.2020 Εφημερίδα Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ Έλεγχοι ηλεκτρικής αασφάλειας για ηλεκτρικές συσκευές
Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat
 142  01.2020 Εφημερίδα Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΚΥΑ για τις Διατάξεις Διαφορικού Ρεύματος (ΔΔΡ) -
Ανάλυση, επισημάνσεις, προτάσεις και ερμηνείες, συνεργασία με τον κ. Αντώνη Σαλευρή
Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat
 141  06.2019 Περιοδικό  ΧΑΛΚΟΣ Ο Χαλκός στα φωτοβολταϊκά συστήματα:Το περιοδικό είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acroba
 140  06.2019 Εφημερίδα Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ Ελληνικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που ποτέ δεν έχουν ελεγχθεί Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat
 139  05.2019 Περιοδικό  ΧΑΛΚΟΣ Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας:Το περιοδικό είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat
 138  01.2019 Περιοδικό  ΧΑΛΚΟΣ Ελληνικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που ποτέ δεν έχουν ελεγχθεί:Το περιοδικό είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat
 137  01.2019 Εφημερίδα Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ Δεξιότητες για σύγχρονους επαγγελματίες ηλεκτρολόγους  Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat
 135  05.2018 Περιοδικό Ηλεκτρολόγος  Θωρακίστε τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις από την φωτιά. Το άρθρο είναι διαθέσιμο για ανάγνωση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού
 134  04.2018 Περιοδικό 
Ηλεκτρολόγος
Χαρακτηριστικά του <<έξυπνου>> σπιτιού και των μελετητών του. Το άρθρο είναι διαθέσιμο για ανάγνωση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού
 133  03.2018 Περιοδικό 
Ηλεκτρολόγος
Το ελληνικό <<έξυπνο σπίτι>>. Το άρθρο είναι διαθέσιμο για ανάγνωση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού
 132  12.2017 Περιοδικό  ΧΑΛΚΟΣ Ηλεκτροπληξίες στην Ελλάδα, συμβαίνουν, όμως τι διδασκόμαστε από αυτές (2ο μέρος):Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat
 131  11.2017 Εφημερίδα Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ Κτιριακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στην Κύπρο, σύγκριση με ελληνικές (2ο μέρος) Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat
 130  10.2017 Περιοδικό  ΧΑΛΚΟΣ Ηλεκτροπληξίες στην Ελλάδα, συμβαίνουν, όμως τι διδασκόμαστε από αυτές (1ο μέρος): Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat
 129  10.2017 Εφημερίδα Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ Κτιριακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στην Κύπρο, σύγκριση με ελληνικές (1ο μέρος) Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat
 128  01.2017 Περιοδικό 
Ηλεκτρολόγος
ΜΕΓΙΣΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384. Το άρθρο είναι διαθέσιμο για ανάγνωση στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού
 127  09.2016 Εφημερίδα Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ (AFDD) Ένα νέο ηλεκτρολογικό υλικό για προστασία από πυρκαγιά από ηλεκτρικά αίτια. To άρθρο είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat
 126  03.2016 Εφημερίδα Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ  Οι ‘‘γκρίζες ζώνες’’ της ηλεκτρολογικής Νομοθεσίας 
(2ο μέρος) To άρθρο είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat
 125  02.2016 Περιοδικό 
Ηλεκτρολόγος
Τεχνική ΚΝΧ και σύγχρονος ηλεκτρολόγος
 124  08.2015 Εφημερίδα Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ  Οι ‘‘γκρίζες ζώνες’’ της ηλεκτρολογικής Νομοθεσίας
(1ο μέρος). To άρθρο είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat
 123  03.2015 Περιοδικό
Ηλεκτρολόγος
Τρία χρόνια με την νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη.
(Β' μέρος) 
 122  12.2014 Περιοδικό 
Ηλεκτρολόγος
Παγκόσμιο πρότυπο κτιριακών αυτοματισμών ΚΝΧ
 121  12.2014 Εφημερίδα Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ Τρία χρόνια με την νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη
(2ο μέρος) Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat
 120  11.2014 Περιοδικό
Ηλεκτρολόγος
Τρία χρόνια με την νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη.
(1ο μέρος) Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat
 119  05.2014 Εφημερίδα Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ Ηλεκτρολόγοι σε ετοιμότητα και σε προετοιμασία: Όλα έξυπνα (2ο μέρος) Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat
 118  04.2014 Εφημερίδα Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ Ηλεκτρολόγοι σε ετοιμότητα και σε προετοιμασία: Όλα έξυπνα (1ο μέρος) Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat
 117  11.2013 Περιοδικό
Ηλεκτρολόγος
«Έξυπνα» κτίρια και δίκτυα επικοινωνούν με συστήματα καταμέτρησης (2ο μέρος) Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat
 116  12.2013 Εφημερίδα Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ (4ο μέρος)
 115  11.2013 Εφημερίδα Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ (3ο μέρος)
 114  10.2013 Εφημερίδα Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ (2ο μέρος)
 113  09.2013 Περιοδικό
Ηλεκτρολόγος
«Έξυπνα» κτίρια, δίκτυα και συστήματα καταμέτρησης
Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat
 112  09.2013 Εφημερίδα Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ (1ο μέρος)
 111  04.2013 Εφημερίδα Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ Βοηθός ηλεκτρολόγου για την νέα ΥΔΕ (Γ' μέρος)
Ολόκληρος ο οδηγός είναι διαθέσιμος σε αρχείο Acrobat
 110  04.2013 Περιοδικό
Ηλεκτρολόγος
Μετρήσεις αντίστασης γείωσης 
(Δ' μέρος, πόσα Ωμ πρέπει να είναι η αντίσταση γείωσης) Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat
 109  03.2013 Εφημερίδα Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ Βοηθός ηλεκτρολόγου για την νέα ΥΔΕ (Β' μέρος)
 108  03.2013 Περιοδικό
Ηλεκτρολόγος
Μετρήσεις αντίστασης γείωσης 
(Γ' μέρος, οδηγίες για σωστές  μετρήσεις, γειώσεις στο δημόσιο δίκτυο ύδρευσης) Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat
 107  02.2013 Εφημερίδα Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ Βοηθός ηλεκτρολόγου για την νέα ΥΔΕ (A' μέρος)
 106  02.2013 Περιοδικό
Ηλεκτρολόγος
Νέα αγορά οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (Β' μέρος)
Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat
 105  01.2013 Περιοδικό
Ηλεκτρολόγος
Νέα αγορά οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (Α' μέρος)
Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat
 104  12.2012 Περιοδικό
Ηλεκτρολόγος
Μετρήσεις αντίστασης γείωσης 
(Β' μέρος, τι επηρεάζει τις μετρήσεις, μέθοδοι μετρήσεων και οι χρήσεις τους)
Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat
 103  11.2012 Περιοδικό
Ηλεκτρολόγος
Μετρήσεις αντίστασης γείωσης
(Α' μέρος, η ανάγκη των μετρήσεων)
Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat
 102  07.2012 Εφημερίδα Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κατοικιών για την τρίτη ηλικία
Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat

 101  05.2012 Περιοδικό
Ηλεκτρολόγος
Λογισμικό για την τεχνική ΕΙΒ/ΚΝΧ
To άρθρο είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat (0,126Μb)
 100  04.2012 Περιοδικό Χαλκός  Χαλκός και βιολογικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (Β' μέρος)
Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat
 99  03.2012 Περιοδικό Χαλκός  Χαλκός και βιολογικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (Α' μέρος) Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat (0,360 Μb)  
 98  03.2012 Περιοδικό
Ηλεκτρολόγος
Οι ηλεκτρολόγοι ετοιμάζονται για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα Το άρθρο είναι διαθέσιμο σε αρχείο Acrobat (0,230 Μb)
 97  03.2012 Εφημερίδα Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων: Ένα νέο πεδίο δράσης για ηλεκτρολόγους 
 96  02.03.2012 Εφημερίδα της Καλαμάτας: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ενημέρωση για τους καταναλωτές σχετικά με την νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη

Επιλογές

Powered by CMSimple_XH | Template by Ellis.gr